La Organización Médica Colegial, en col·laboració amb la Vocalia de Metges en Formació i/o Postgrau, la Vocalia d’Ocupació Precària i la CESM, va començar l’any 2014 el projecte Encuesta sobre la Situación Laboral de los Médicos en España, una iniciativa que pretenia denunciar la precària realitat de la situació laboral dels metges espanyols. La col·laboració dels Col·legis de Metges, la CESM i tota la col·legiació ha estat fonamental en l’èxit de participació aconseguit, 10.000 enquestes en la primera mostra, 12.000 en la segona i 10.000 en la tercera, convocada el passat mes de desembre de 2015, convertint-se en un estudi de referència a nivell nacional.

S’ha pogut demostrar com el Sistema Nacional de Salut s’ha convertit en la major empresa de treball temporal d’Espanya. El 50% dels metges que actualment treballen sense plaça en propietat al Sistema Públic de Salut ho fan amb un contracte en situació d’irregularitat o inestabilitat. La mitjana de contractes firmats en l’últim any ascendeix a 5,73, i entre aquells que actualment estan desocupats a 7,64. El 32% dels metges en situació de desocupació no estan inscrits a l’atur, creant una gran borsa d’atur submergit no comptabilitzat. El 45,3% dels desocupats porta més de 6 mesos sense treballar, i el 30% més d’un any. L’atur de llarga duració és una realitat a la professió, i aquest es localitza en les situacions sociofamiliars més compromeses, ja que el 46,5% dels desocupats tenen una edat compresa entre els 40 i els 60 anys.

En l’actualitat, no existeix cap estudi o entitat pública que mesuri amb aquesta exactitud la precarietat laboral que pateix la professió i és per això que des de la Vocalia de Metges en Formació i /o Postgrau, la Vocalia d’Ocupació Precària i la CESM, s’ha decidit continuar amb aquest projecte, mitjançant una mostra amb periodicitat anual dirigida a tota la col·legiació, emparat pel Fòrum de la Professió Mèdica i orquestrat pels diferents Col·legis de Metges Provincials.

Un qüestionari online que tots els col·legiats rebran als seus correus electrònics, de fàcil i ràpida resposta. A través d’unes breus preguntes obtindrem dades valuosíssimes sobre la situació laboral actual existent. És per això que li sol·licitem que ens dediqui una part del seu temps per a ser partícip actiu d’aquest projecte.

Respon l’enquesta