Arriba el moment de l’any en que s’inicia la declaració de la renda i per tant, en què hem de revisar les assegurances que tenim contractades i veure si poden servir-nos també per a incloure-les en la nostra declaració i així reduir la nostra factura fiscal.  

– L’assegurança de salut tradicional si ets autònom 

Les primes de l’assegurança de salut satisfetes pel contribuent en la part corresponent a la seva pròpia cobertura i a la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell. En el cas de fills amb discapacitat no es preveu cap excepció a l’edat. El límit màxim de deducció serà de:

  • 500€ per cadascuna de les persones assenyalades anteriorment.
  • 1.500€ per cadascuna d’elles amb discapacitat (del prenedor de l’assegurança i de l’assegurat).

En el cas dels treballadors per compte d’altri si ets tu mateix el que decideix contractar una assegurança de salut, NO podràs desgravar-lo en el teu IRPF.

– L’assegurança de vida i de llar vinculades a la hipoteca

Si has contractat una assegurança de vida vinculada a la teva hipoteca i has signat aquesta abans de l’1 de gener de 2013 (ja que va ser en aquest any en què la llei va canviar), també podràs incloure-la en la declaració de la renda. Per a poder incloure la teva assegurança de vida en la declaració aquesta ha d’estar vinculada a la teva hipoteca i amb la mateixa entitat bancària.

L’assegurança de llar es podrà incloure en la declaració únicament si està vinculada a la hipoteca i si la vas contractar igual que en el cas de l’assegurança de vida, això hauria d’haver-se produït abans de l’1 de gener de 2013. Si aquest és el teu cas, podràs deduir un 15% de les primes pagades a l’any amb una base màxima de 9.040 €.

Destacada Assegurances Renda2023

– L’assegurança de protecció de pagaments només en cas d’immobles de lloguer

Si llogues la teva propietat, és probable que hagis sentit parlar de l‘assegurança d’impagament de lloguer. Es tracta d’un producte molt recomanable per a aquelles persones que arrenden el seu habitatge, ja que pot assegurar el pagament de les quotes dels inquilins. Aquesta assegurança es pot deduir fins al 100% íntegre de l’import de la prima, restant-li dels rendiments de capital immobiliari. El percentatge de deducció és variable, depenent de la Comunitat Autònoma a la qual pertanyi el declarant.

– Assegurança MEL (Metges d’Exercici Lliure)

Pots deduir, a efectes de determinar el rendiment net de la teva activitat econòmica, les quantitats destinades a Mutual Mèdica, amb el límit màxim de despesa que estableix l’article 30 de la Llei de l’I.R.P.F. Tindran la consideració de despesa deduïble les quantitats abonades en virtut de contractes d’assegurança, concertades amb mutualitats de previsió social per professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, quan, a efectes de donar compliment a l’obligació prevista a la disposició addicional quinzena de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió d’assegurances privades (la Llei 3829/1995), actuen com a alternatives a l’esmentat règim especial de la Seguretat Social, en la part que tingui per objecte la cobertura de contingències ateses per aquest règim especial.

Per a l’exercici 2022, el límit màxim de despesa deduïble ha quedat fixat en 14.057,40 € (apartat “Especialitats en l’IRPF de les aportacions a mutualitats” del Manual de Renda 2021). 

Addicionalment, les aportacions que superen el màxim deduïble poden gaudir d’una reducció en la base imposable de l’IRPF d’acord amb el que estableix l’article 51 i amb els límits de l’article 52, ambdós de la Llei de l’IRPF.

– Plans de pensions, plans de previsió assegurats i altres instruments de previsió social

Tant si treballes per compte propi o per compte aliè podràs deduir fins a 1.500 € de les teves aportacions a plans de pensions, plans de previsió assegurats o altres instruments de previsió social (art.51 de la llei de l’IRPF).

– Altres assegurances que desgraven en l’IRPF

  • Assegurança de responsabilitat civil. 
  • Les contractades pels arrendadors d’habitatges.
  • Assegurança d’accidents i de la pròpia activitat de l’autònom.
  • Assegurances dels treballadors com a despeses de personal: es poden deduir les primes de contractes d’assegurances de vida, accidents, malaltia, etc. que tinguin contractats per als seus empleats
  • Assegurances de béns professionals (locals professionals, aparatologia, etc.)

Així doncs, en el moment de fer la declaració de la renda, és important saber quines assegurances podem deduir, ja que pot suposar un estalvi important en la factura fiscal.

Medicorasse disposa d’un ampli equip especialitzat al teu servei per donar l’assessorament assegurador necessari. Si t’interessa, omple aquest formulari i un especialista contactarà amb tu per avaluar la teva situació i t’assessorarà per protegir el teu futur en funció de les teves necessitats.