Es lliuraran els títols a una trentena de metges  

El propers dies 7 i 14 de març el Col·legi reconeixerà aquells metge/sses que durant el 2017 van fer setanta anys, i per tant, han assolit la condició d’honorífics. La corporació vol celebrar amb els facultatius aquest moment, i per això, com cada any, es duran a terme dos actes per lliurar els diplomes que expedeix la Organización Médica Colegial.  

En total es reconeixeran una trentena de metges. En primer lloc, el dia 7 de març se celebrarà l’acte a les Terres de l’Ebre. A les 13:00 hores, a la seu de la corporació a Tortosa s’entregaran els títols als següents Drs.:  

 • Dr. Fco Javier Arasa Fava
 • Dr. Manuel Estevez Fernández
 • Dra. Elisa Jimenez Cortés
 • Dr. Jose M. Margalef Miralles
 • Dr. Mario Ern Mendoza Carcamo
 • Dr. Luis Renau Audi
 • Dr. Jose Luis Ruiz Araguas
 • Dr. Victor Sotar Arias   

A continuació, el dia 14 de març a les 13:00 hores, a la delegació del Col·legi a Tarragona, es lliuraran els títols als següents Drs.:  

 • Dr. Guillermo Alzate López
 • Dra. Erlinda Chicaiza Marcillo
 • Dr. Aurelio Tomas Diez Landa
 • Dr. Ahmad Fuad Abdouni
 • Dr. Andrés Hernández Aparicio
 • Dr. William Lawrence Levitt Lutsky
 • Dr. Jordi Mariné Rebull
 • Dr. Guillermo F. Mazzanti Mignaqui
 • Dr. Ramon Maria Miralles Pi
 • Dra. Pilar Pastor Barellas
 • Dr. Andreu Pujol del Pozo
 • Dr. Jose Luis Saiz Aguelo
 • Dr. José Sala Paya
 • Dr. José A. Sánchez Ronquillo
 • Dr. Jose Francis Santos Andrés
 • Dr. Pere Sanvisens Herreros
 • Dra. Milagros Segura Peche
 • Dr. Andreu Ulldemolins Aguadé