La Junta de Govern del 30 d’abril va prendre l’acord de modificació de les quotes col·legials per als metges MIR, atesa la complicada situació econòmica en general i del sector sanitari, en particular. Durant els quatre anys del seu període formatiu, la quota col·legial dels residents serà de 60 euros trimestrals; desglossada amb 36,23 euros de quota ordinària i 23,77 euros de quota/aportació al Programa de Protecció Social.

Cada any s’incorporen una mitjana de 80 nous residents distribuïts entre els diferents hospitals universitaris del territori, i dels quals aproximadament uns 27 son de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària de l’àmbit d’Atenció Primària.