El Col·legi ha renovat la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional, que s’ha adjudicat a la companyia francesa SHAM per un període de quatre anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo a sis. La contractació es va realitzar de manera coordinada i conjunta pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i el Servei Català de la Salut mitjançant un concurs públic. D’aquesta manera es dóna estabilitat i seguretat jurídica als professionals a través d’un model propi de cobertura capdavanter a Europa.

Fins el passat 30 de juny aquesta pòlissa era gestionada per Zurich, fins ara majoritària en aquest sector i que n’ha anunciat la retirada. SHAM (Societé Hospitalière d’Assurances Mutuelles) és una mútua d’assegurances fundada l’any 1927, amb seu a Lyon (França), especialista en l’assegurament i la gestió de riscos sanitaris, amb 890 empleats i un volum de primes a l’exercici 2016 de 752 milions d’euros. És la primera asseguradora de Responsabilitat Civil Mèdica a França, amb una quota de mercat del 50%, amb més del 60% dels professionals del sector sanitari, un 70% dels establiments públics i un 30% dels privats, i amb una sòlida i consolidada posició en el sector.