En la primera edició del Clinic Contest s’han rebut en total 21 casos clínics:

  • 4 de fibril·lació auricular
  • 17 de tromboembolisme pulmonar

Tots els casos són de gran interès científic, cosa que ha fet que les valoracions dels membres del comitè fossin molt complicades. A causa de la gran qualitat dels casos presentats, s’està valorant, juntament amb Daiichi Sankyo, la possibilitat d’elaborar una petita publicació amb els casos del concurs.

A continuació es detallen els 5 casos finalistes amb els seus respectius autors:

  1. Embòlia paradoxal imminent després de tromboembolisme pulmonar. Autora Dra. Blanca Fabregat. Puntuació 8.86
  2. De l’hemorràgia suprarenal a la sospita d’una trombofilia. Autora Dra. Alba Mohedano. Puntuació 8.71
  3. Combatent la pressió del TEP que mai se’n va anar. Autora Dra. Silvia Briansó. Puntuació 8.66
  4. Malaltia tromboembòlica recidivant en malaltia oncològica avançada. Un repte terapèutic. Autora Dra. Angela Domènech. Puntuació 8.60
  5. Anticoagulació oral en pacient gastrectomitzat. Autora Dra. Ángeles Arnaldos. Puntuació 8.60

De cadascun d’aquests casos es realitzarà una presentació (PWP) i discussió clínica el pròxim 14 de juny en La Boella en horari de tarda segons programa.

Aquest dia seran avaluats novament pels membres del jurat en funció de les seves presentacions, contingut, discussió i defensa del cas, decidint l’ordre final i procedint al lliurament de premis.

Consulta aquí els resultats: