Des de l’Assessoria Jurídica del Col·legi us volem informar que el Govern de la Generalitat, per acord de Govern de data 4 d’abril, ha decidit fer efectiu durant aquest mateix mes el retorn de la paga extra del 2012 als empleats públics. S’abonarà de forma directa a la nòmina d’aquest mes d’abril.

El març de 2015 el Govern ja va retornar als empleats públics un 24,04% de la paga. Al novembre de 2016, el 20,77%. Ara, durant aquest mes, s’abonarà un 34%, mentre que el 20,77% restant i pendent es preveu abonar durant l’any 2018.

Si teniu qualsevol dubte o qüestió, us recordem que a l’assessoria estem a la vostra sencera disposició.