Representants del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i de les patronals Unió Catalana d’Hospitals (La Unió) i Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) van mantenir recentment una reunió per abordar dues qüestions prioritàries en l’agenda del col·lectiu mèdic: la precarietat laboral que, sobretot arran de la crisi, afecta molts professionals i la necessitat de promoure la participació dels metges en la gestió dels centres sanitaris.

A la trobada, que va tenir lloc a la seu del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), van assistir, en representació del CCMC, els quatre presidents dels col·legis catalans, Jaume Padrós (Barcelona), Fernando Vizcarro (Tarragona), Josep Vilaplana (Girona) i Ramón Mur (Lleida); així com el vicesecretari del COMB, Josep Maria Benet, i el també membre de la junta Antoni Trilla. Per part de La Unió, hi van participar la directora general, Helena Ris, i el director d’organització i relacions laborals, Xavier Baro. Pel que fa al CSC, van assistir-hi el secretari general de la patronal CAPSS, Rafel Lledó, i la directora executiva, Pilar Rol.

Tenint en compte el context pel que fa a la demografia del col·lectiu mèdic (el qual fa preveure la jubilació de prop d’un terç dels metges del país en els propers quinze anys), els assistents van analitzar la situació actual en relació a les condicions contractuals, laborals i retributives dels metges, així com la necessitat de planificar en un futur immediat accions que incloguin millores en aquests àmbits i que defineixin nous paradigmes sobre quin ha de ser el paper del metge dins del sistema sanitari.

Pel que fa a la precarietat laboral, els representants del CCMC van presentar l’informe elaborat pel COMB “La precarietat laboral del col·lectiu mèdic. Realitat i propostes”, que es va fer públic el juny de l’any passat i on s’anunciava un pla d’acció del Col·legi per assolir millores retributives, estabilitat contractual i més capacitat d’autonomia per als metges. Precisament, una de les accions previstes en aquest pla era obrir una via de diàleg i treball entre els professionals i les patronals per buscar i acordar mesures concretes de millora en aquests àmbits.

Per la seva banda, els representants de La Unió i del CSC van coincidir en la necessitat d’analitzar a fons les causes de la precarietat laboral entre el col·lectiu mèdic per tal d’establir principis i mecanismes generals que permetin millorar les condicions contractuals i salarials dels metges i que puguin ser aplicables a la diversitat de centres que integren el sistema sanitari.

En relació a la participació, el CCMC va insistir que cal incorporar de manera clara els metges a la gestió clínica, la qual cosa inclou també responsabilitats en la gestió de pressupostos. A més, el CCMC va instar a promoure la participació dels professionals tant a les juntes clíniques com als processos de decisió a l’hora de nomenar els directors mèdics dels hospitals i els directors dels equips d’atenció primària.

Al final de la reunió, les dues parts van acordar la creació de dues comissions de treball (sobre precarietat laboral i sobre participació) i es van comprometre a elaborar propostes concretes amb un calendari precís que puguin desenvolupar-se als centres sanitaris.