L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i els centres d’Atenció Primària que formen part de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp (Hospital Lleuger de Cambrils Antoni de Gimbernat, CAP Vandellòs-l’Hospitalet, CAP Riudoms, CAP la Selva del Camp i CAP Marià Fortuny de Reus) han iniciat el procés d’implantació del sistema d’informació de salut SAP ARGOS. Aquesta solució, que actualment s’utilitza a una vintena d’hospitals de Catalunya de diferents tipologies i mides, millora la interoperativitat entre sistemes d’informació dels centres de salut i s’ajusta als requeriments de present i futur, que contempla el Pla Director de Sistemes d’Informació del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

Basat en agilitzar i personalitzar l’atenció que reben els pacients, facilita la coordinació de la informació entre els diferents nivells assistencials (primària, especialitzada, atenció intermèdia i salut mental) i millora el procés d’atenció clínica i la gestió de pacients. A més, proporciona noves eines de suport a la investigació i disponibilitat d’informació al professional, entre d’altres.

Aquest projecte d’implantació, finançat pel Servei Català de la Salut, compta amb IBM com a consultora
especialitzada i el suport de professionals d’altres centres sanitaris on SAP ARGOS ja és operatiu. Salut
Sant Joan de Reus – Baix Camp ha constituït un grup de treball pel desenvolupament i implantació del
projecte format per professionals de l’entitat, que iniciaran el procés amb la revisió del model de
funcionament actual i la definició de l’estructura i l’abast del projecte. Posteriorment, es concretaran la
parametrització i les integracions amb programaris d’altres proveïdors, es realitzarà la formació als
professionals de l’entitat i finalment, tindrà lloc la posada en funcionament prevista per a finals del mes de
maig de l’any vinent.