La nova secció té el propòsit de defensar, amb les limitacions legals oportunes, els interessos professionals dels metges que en formen part, fomentar la formació continuada i estimular la creació de grups per especialitats per a l’estudi de la viabilitat i millora administrativa de l’exercici professional, i tot això sota l’aixopluc de l’estructura jurídica i administrativa del Col·legi.

Si estàs interessat/da en formar part de la secció i/o vols ésser informat/da de la convocatòria de l’assemblea que ha d’acordar la constitució de la secció i la elecció de la seva Junta Directiva, pots facilitar-nos el teu nom, cognom i número de col·legiat a l’adreça comt@comt.cat.

El COMT vol que aquesta nova secció no signifiqui cap impediment al desenvolupament paral·lel d’altres iniciatives o moviments que incentivin associacions i/o societats professionals que puguin actuar en àmbits extra col·legials en defensa d’interessos coincidents i el que es pretén és potenciar la defensa de la professió i estudiar noves perspectives d’actuació en l’entorn de la medicina privada lliure que permetin una millora de les condicions en les que treballen els metges del sector.

Atentament,

Dr. Fernando Vizcarro Bosch
President