Introducció: L’exercici professional a l’àmbit de la salut comporta generalment estar exposat a diferents situacions generadores d’estrès. Per factors de diversa naturalesa, els professionals en període de residència poden ser especialment vulnerables a aquesta realitat. Els tutors i responsables docents acostumen a ser receptors immediats del malestar que el resident pateix i es plantegen quina actitud han de prendre i com han d’actuar. Aquest seminari va adreçat a millorar les competències dels tutors per poder orientar i ajudar al resident en situacions de patiment psicològic i per promoure una bona salut mental en els futurs especialistes.

Lloc: Sala d’actes Dr. Santiago Mallafré del COMT de Tarragona
Data: dimarts, 17 d’octubre de 2023
Hora: 10:00 h a 14:00 h
Nº places: 25, assignades per rigorós ordre d’inscripció