Definició

Servei d’informació, valoració i orientació social, prestat per professionals de l’atenció psicosocial.

 

Destinataris

  • Metges col·legiats
  • Cònjuges o parelles de fet, vidus/es, fills o pares dels col·legiats.

 

Funcions

Informació i assessorament en l’àmbit social, psicològic, així com en l’àrea jurídica i legal sobre temes relacionats amb la discapacitat (pensions, patrimoni protegit, tuteles i curateles, accessibilitat, etc.)

 

Informació sobre les prestacions

  • Orientació i assessorament personalitzat, sobre les actuacions i recursos (públics i/o privats) més apropiats a cada usuari i unitat familiar, per a la cobertura de les seves necessitats de Protecció Social.
  • Recolzament en les actuacions específiques per afavorir l’aconseguiment dels objectius de la proposta d’orientació, en els casos que així es determini a fi de minimitzar el risc d’exclusió social.
  • Elaborar i difondre informació especialitzada sobre recursos públics, amb l’objectiu de cercar la informació als col·legiats i les seves famílies.

 

  Servei gratuït

  

 Nivell I: Informació telefònica 977 232 012Sra. Anna Bautista

 Nivell II: Informació i orientació presencial a través del Col·legi de Metges, prèvia petició de dia i hora.