Les circumstàncies actuals fan preveure que hi hagi metges en situació de confinament preventiu o bé per contagi amb patiment emocional.
Aprofitant l’actual desenvolupament del Servei de Suport Emocional als Professionals de la Salut de la Fundació Galatea, es vol fer extensiu via telefònica i/o videoconferència amb els mateixos professionals del Quadre de Facultatius amb que compta la Fundació Galatea.

La via d’accés continuarà sent la Unitat d’Acollida de la Fundació Galatea. Aquesta Unitat, rebrà, acollirà i adreçarà al professional en situació de patiment emocional als diferents experts de la Fundació Galatea que, en el termini més breu possible, connectaran per telèfon o videoconferència. El nombre d’intervencions serà a criteri del facultatiu.