Durant 2022 es van notificar 196 agressions, 51 més que en el 2021. El perfil més agredit és la metgessa menor de 35 anys i, un any més, l’àmbit on es recullen més agressions és en l’Atenció Primària.

Les agressions a metgesses i metges de la província de Tarragona segueixen en augment. Durant 2022 es van produir 196 agressions, 51 més que l’any anterior cosa que suposa un increment del 35%. Si ho desglossem per sexes, les metgesses són les qui han patit més agressions; 123 el 2022 mentre que el 2021 en van ser 110. Pel que fa als metges s’ha produït un increment important d’un any respecte a l’altre (2022 – 73 // 2021 – 35).

2022 destaca per ser un any on s’ha posat més de manifest la vulnerabilitat dels metges joves. Amb relació a 2021 s’ha produït un increment del 105% de les agressions i crida l’atenció que, malgrat ser les metgesses les més agredides (48 agressions) els metges han patit un increment del 450%, passant de 4 agressions el 2021 a 22 l’any passat.


Si parlem d’àmbits de treball, l’Atenció Primària continua sent la que més registres ha tingut, 95 agressions, però les agressions en l’Àmbit Hospitalari han patit un repunt destacable; 74 agressions enfront de les 41 del 2021. Cal posar de manifest les 19 produïdes dins de les urgències hospitalàries fet que suposa un increment del 216% en comparació el 2021.

Pel que fa a tipologia de les agressions, cal mencionar l’increment important dels insults i les vexacions (2021 – 54 // 2022 – 90) i la davallada de les amenaces i coaccions amb relació el 2021. Malauradament, les lesions han patit un increment destacable, 29 en total i d’aquestes, 20 han estat infligides a metgesses.  Les discrepàncies amb l’atenció mèdica segueixen sent la principal causa de l’agressió (2022 – 67 // 2021 – 42) seguides per les causes de tipus organitzatiu, amb un total de 65 enfront de les 10 del 2021.

Quines són les motivacions perquè es produeixin les agressions? Des del COMT s’han establert dos grans blocs que podrien donar resposta a les motivacions de les agressions.

El primer d’ells seria la transformació de la relació metge – pacient que es traduiria en una pèrdua de la qualitat d’aquesta relació i l’altre gran bloc respondria a causes estructurals i organitzatives com podria ser la falta de personal i la inestabilitat de les plantilles, la massificació de les visites o pacients pressionats per la situació social que actualment es viu.

La denúncia, fonamental

La importància de denúncia és fonamental per poder frenar aquesta xacra. Des del COMT es demana que qualsevol professional que pateixi una agressió, ho comuniqui en el seu lloc de treball. Cada proveïdor disposa un protocol d’actuació davant d’aquests casos.

A més, el Col·legi de Metges disposa d’un botó de denúncia d’agressions al seu web. Qualsevol col·legiada o col·legiat que sigui víctima d’una agressió, ha d’emplenar el formulari d’incidència i els serveis jurídics de la institució treballaran amb el professional per formalitzar la denúncia o, si s’escau, personar-se en el procediment judicial, assistint-hi fins a la finalització del procés amb sentència ferma.