Col·legis professionals de metges, farmacèutics, odontòlegs, infermeria, òptics, ortopedes i societats científiques

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha publicat la nota informativa per a l’aplicació del sistema de vigilància de productes sanitaris per part dels centres i dels professionals sanitaris. Podeu accedir a la nota a l’apartat Vigilància > Vigilància de productes sanitaris del web de l’AEMPS: https://www.aemps.gob.es/vigilancia/productosSanitarios/home.htm.

La principal novetat és la posada en marxa del portal NotificaPS, que permet la notificació electrònica d’incidents greus amb productes sanitaris, tant per part dels professionals sanitaris com dels pacients, a partir de dos formularis diferenciats.

A partir d’ara, si en l’exercici professional es detecta un incident greu amb un producte sanitari, el professional sanitari que l’ha detectat ha d’accedir al portal NotificaPS i seguir les instruccions que s’hi indiquen. El portal permet indicar tota la informació relativa a l’incident i al producte i adjuntar documentació addicional rellevant, com ara la història clínica, proves diagnòstiques, … Un cop feta la notificació, es rebrà un justificant de recepció per correu electrònic amb un localitzador que permetrà consultar la informació aportada i, si és el cas, els resultats del procés d’investigació de l’incident.