La deontologia mèdica és el conjunt de normes per a la recta conducta que el metge ha d’observar en l’exercici de la seva activitat professional. Les normes de deontologia obliguen a tots els metges en la seva activitat professional: relació amb els malalts, amb la societat, amb els altres professionals de la salut i entre els mateixos metges.

El Codi de Deontologia aprovat a l’Assemblea de Metges de Catalunya celebrada al Palau de la Música Catalana el 16 de juny de 1997 va ser actualitzat, prèvia presentació al Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, per acord del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya de 24 de gener de 2005.

Codi de deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
(Arxiu PDF)

Código de deontología del Consejo General de Colegios de Médicos de España(Arxiu PDF)