Prop de 800 professionals de tot el món acudiran a aquest esdeveniment internacional, organitzat per la Societat Internacional de Amiloïdosi i la Fundació PETHEMA

• Les amiloïdosi són un grup de malalties caracteritzades pel dipòsit d’amiloïde -una substància fibril·lar aparentment amorfa- en diversos teixits i òrgans
• La amiloïdosi primària (AL) i la deguda a transtiretina (TTR) mutada o no, són les formes més comunes d’aquesta malaltia
• El Dr. Joan Bladé, de la Unitat de Amiloïdosi i Mieloma de el Servei d’Hematologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, és el president d’aquest simposi

Les amiloïdosi són un grup de malalties caracteritzades pel dipòsit d’amiloide -una substància fibril·lar aparentment amorfa- en diversos teixits i òrgans. Hi ha diferents tipus de amoliodosis, que es diferencien entre sí per la proteïna precursora de la substància amiloide, i es poden classificar també segons l’etiologia (primària o secundària) i la distribució dels dipòsits d’amiloide, que poden ser localitzats o sistèmics. A el menys 25 proteïnes poden formar fibril·les d’amilode. A l’ésser una malaltia multiorgànica, requereix d’equips multidisciplinaris per al seu correcte abordatge. La amiloïdosi primària (AL), amb una incidència de 0,9 nous casos per 100.000 habitants i any, és la forma que amb més freqüència atén l’hematòleg. Aquesta malaltia s’engloba en el camp de les gammapaties monoclonals, a l’igual que el mieloma múltiple.

La Unitat de Amiloidosi i Mieloma de l’Hospital Clínic de Barcelona, iniciada pel Dr. Joan Bladé, és referència mundial en l’abordatge d’aquestes malalties. Per aquest motiu, la Societat Internacional de Amiloidosi (ISA en les seves sigles angleses) ha decidit organitzar el seu simposi internacional a Espanya. El XVII Simposi Internacional de Amiloidosi ( https://www.isa2020.org/) tindrà lloc al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, de l’1 a el 5 de març de 2020, sota la presidència del Dr. Bladé, i s’està organitzant en col·laboració amb el Programa Espanyol de Tractaments en Hematologia (PETHEMA), de la Societat Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia (SEHH). “Esperem a prop de 800 professionals de tot el món, entre hematòlegs, nefròlegs, neuròlegs, hepatòlegs, internistes i cardiòlegs, tots ells implicats en l’abordatge d’aquesta malaltia multisistèmica”, apunta l’expert.

En aquest simposi “s’abordaran els nous enfocaments i tractaments que s’estan aplicant en amiloïdosi AL: combinacions basades en bortezomib, agents alquilants, anticossos monoclonals, així com autotrasplantament de progenitors hemotopoyéticos. Pel que fa a la amiloïdosi per transtiretina (TTR), pot ser hereditària per mutacions de la TTR, amb manifestacions neurològiques i/o cardíaques, o simplement deguda a l’envelliment de la transtiretina que es presenti, com la denominada amiloïdosi cardíaca senil. Avui ja hi ha tractaments per a aquest tipus d’amiloïdosi “, assenyala el Dr. Bladé. El programa científic reparteix a parts iguals el protagonisme entre els dos tipus d’amiloïdosi. Hi ha previstes diverses conferències, nou sessions plenàries, diverses reunions amb temes candents, sis sessions de presentacions orals d’asbtracts seleccionats, presentacions de pòsters i una sessió sobre assajos clínics en marxa. Per tant, “es tracta d’un simposi exhaustiu en el qual s’abordaran tots els aspectes relacionats amb l’amiloïdosi i s’incorporaran tots els nous avenços diagnòstics, pronòstics i, particularment, terapèutics”, conclou.

 

Sobre PETHEMA

El Programa Espanyol de Tractaments en Hematologia (PETHEMA) és un grup cooperatiu de recerca acadèmica i independent adscrit a la SEHH. Està constituït per hematòlegs clínics i investigadors de laboratori de la xarxa d’hospitals de el sistema sanitari públic espanyol, alguns centres privats i diversos hospitals europeus i sud-americans. El seu únic interès és impulsar projectes d’investigació mèdica en l’entorn de l’especialitat d’Hematologia i Hemoteràpia que aconsegueixin ampliar el coneixement previ existent de les malalties de la sang (fonamentalment leucèmies i mieloma), de nous procediments idonis per al seu diagnòstic i, molt especialment , de nous tractaments que permetin curar les persones que les pateixen o, al menys, perllongar la seva vida sense renunciar a estàndards de qualitat.

Per la seva banda, la Fundació PETHEMA persegueix els següents fins: Impulsar, promoure i afavorir la investigació científica i tècnica, així com el desenvolupament i divulgació dels tractaments de diverses hemopaties malignes i de les tècniques complementàries per al seu diagnòstic, amb resultats d’alt impacte en l’àmbit de la recerca clínica i biològica.

 

Sobre la Societat Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia (SEHH)

La SEHH és una societat científica amb la finalitat de la promoció, desenvolupament i divulgació de la integritat i contingut de l’especialitat d’Hematologia i Hemoteràpia en els seus aspectes mèdics, científics, organitzatius, assistencials, docents i de recerca. L’hematologia com a especialitat abasta tots els aspectes relacionats amb la fisiologia de la sang i els òrgans hematopoètics, el diagnòstic i tractament de les malalties benignes i malignes de la sang, l’estudi de el sistema d’hemostàsia i coagulació, i tots els aspectes relacionats amb la medicina transfusional, incloent el trasplantament de progenitors hematopoètics. La funció professional de l’hematòleg cobreix tots els vessants de l’exercici de l’especialitat.

La SEHH, que ha complert 60 anys, és avui dia una organització amb important repercussió científica. Molts dels més de 2.600 professionals que la formen són figures internacionalment reconegudes i contribueixen que la Hematologia sigui una de les parts de la medicina espanyola amb més prestigi a l’exterior. La Societat considera que per a una òptima atenció dels pacients és imprescindible comptar amb accés als avenços mèdics, fomentar la investigació i disposar d’especialistes ben formats i altament qualificats en el maneig de les malalties hematològiques.