Termes i condicions d’ús

Per poder utilitzar la nostra web com a col·legiat el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona posa a la seva disposició el seu portal d’àrea privada pel qual vostè com a usuari/a  de llegir i acceptar les següents condicions detallades en aquest text, sent acceptades íntegrament i sense poder modificades per l’usuari cap d’aquestes condicions.

UTILITZACIÓ PORTAL WEB

Solament els metges col·legiats al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona pot fer us de l’àrea privada.  L’àrea privada permet a l’usuari col·legiat (en endavant, l’USUARI), realitzar les següents accions: disposar

  • del certificat de col·legiació,
  • del certificat IRPF, del seu títol universitari,
  • del títol d’especialització,
  • del títol de doctora

El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de l’àrea privada. Amb els límits establerts en la Llei, el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i exactitud de les dades o informacions contingudes en les seves pàgines d’Internet.  Així mateix, es reserva el dret de retirar l’accés a l’àrea privada, sense previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que disposa aquest avís legal.  Així mateix, el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona no pot garantir la continuïtat del servei, ni el seu bon funcionament en cap moment.

USUARI NO REGISTRAT

Qualsevol persona por accedir a la web del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona però només els metges col·legiats podran tenir accés a l’àrea privada sent.

REGISTRARSE COM USUARI

En donar-se d’alta com a nou usuari  vostè es compromet a respectar totes les condicions anteriorment descrites, i si no està d’acord amb cap d’elles, no ha de registrar-se com a USUARI en aquest lloc web. Per tant, l’acceptació d’aquestes condicions implica l’acceptació per part de l’usuari de totes elles expresses i totalment. L’USUARI de l’emplenament de les seves dades declara que tots els facilitadors són veritables, actualitzats i corresponen a ell. En qualsevol moment l’USUARI podrà realitzar les modificacions que consideri oportunes, així com donar-se de baixa del compte.  Per autenticar-se a l’àrea privada, disposarà d’una contrasenya que seran escollits per l’USUARI i que permetran l’accés a l’aplicació, sent el número de col·legiat l’identificador d’USUARI. Per tant, l’USUARI es compromet a fer un ús diligent i mantenir-lo en secret, assumint tota la responsabilitat de les conseqüències de la seva divulgació a tercers, permetent o no tenir l’atenció necessària per evitar que tercers en siguin conscients.  En el cas que l’USUARI conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per part de tercers, haurà de modificar-la immediatament en la seva àrea privada del lloc web o notificar immediatament al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona que procedeixi a la seva modificació.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de la seva persona emprades per a poder donar-se d’alta com a USUARI de l’àrea privada del nostre portal web seran tractades amb la finalitat única de poder donar-li accés als tràmits disponibles a través d’aquest així com, si ho desitja, poder publicar les seves dades de contacte, de manera oberta al pública. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades pot consultar la nostra política de privacitat  https://comt.cat/avis-legal-i-politica-de-privacitat/