Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT TERRES DE L'EBRE

CIF

Q4300352D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

RECURSOS HUMANS

Email

recursoshumans.hcme.ste@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977044838

Especialitat - Especialidad

TOTES LES ESPECIALITATS

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

HOSPITAL COMARCAL DE MORA D'EBRE

Funcions - Funciones

Es valorarà:
• Experiència laboral com a metge/essa, farmacèutic/a o psicòleg/òloga en l’especialitat.
• Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.
• Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual.
• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
• Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Requisits - Requisitos

Es requereix:
• Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia o, Farmàcia o, Psicologia.
• En el cas del metge/essa especialista, farmacèutic/a o psicòleg/òloga, acreditar titulació de
l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR, FIR o PIR.
• Domini del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels
delictes previstos a la LOPJM. (*)

Condicions - Condiciones

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades
personals i curriculars (indispensable Formació en hores i Experiència en mesos).
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les
titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi de la categoria professional a la que
s’opta.
Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2023

per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats