• La FPSOMC llança un vídeo explicatiu i infografies de la seva Dispositiu Integral Covid-19 i de les prestacions disponibles per als professionals
• Un escut de protecció social de més de 100.000 euros

Aquest mes de març es compleix un any des que la Fundació per a la Protecció Social de l’Organització Mèdica Col·legial (FPSOMC) decidís posar a disposició dels metges/esses afectats/ades per la pandèmia de Covid-19 noves ajudes extraordinàries per als professionals, així com als familiars dels metges morts. D’aquesta manera va reforçar i va facilitar l’accés a les prestacions i serveis ja existents de la Fundació, conscient de les necessitats del col·lectiu sorgides en aquesta crisi sanitària. Des de l’inici de la pandèmia i davant l’evolució de la situació va posar en marxa un paquet de mesures, que roman actiu actualment i que es canalitza a través dels respectius Col·legis de Metges provincials, per als professionals en actiu afectats. Totes aquestes ajudes, que superen els 100.000 euros, han estat possibles gràcies a les aportacions solidàries dels membres de la professió mèdica i els donants per ajudar els que han estat en primera línia de batalla.

D’aquesta manera, en un primer moment la FPSOMC va posar en marxa ajudes dirigides a facilitar la conciliació dels metges mitjançant l’ampliació de l’Suport Familiar a la Llar de fills menors i la Teleassistència Domiciliària per a pares que visquin en el seu propi domicili i es veiessin privats de el suport dels seus fills a causa de el confinament, també va aprovar atendre les necessitats dels metges de nova col·legiació pel coronavirus i facilitar-los l’accés a l’Catàleg de Prestacions 2020 ia les Prestacions Extraordinàries-COVID19; així com establir nous ajuts familiars per defunció, per a estudis o beques.

Així mateix, a mesura que avançava la pandèmia va crear un Dispositiu de Protecció Social COVID-19 que contemplava un paquet de mesures especials per ajudar les famílies dels metges que han mort per aquesta patologia, 112 en total, i als professionals que presentin seqüeles físiques o psíquiques derivades d’haver-la patit. L’objectiu d’aquest instrument és atendre i donar resposta de forma integral a les necessitats dels metges i/o les seves famílies derivades de realitzar la tasca assistencial directa als pacients de la COVID-19.

Actualment, els professionals i familiars afectats poden accedir, tant a les ajudes disponibles del seu Catàleg de Prestacions habitual de 2020, com a les ajudes extraordinàries previstes en el “Catàleg Dispositiu de protecció integral COVID-19”.

Tenir cura dels qui tenen cura

Per facilitar la difusió -entre els col·legiats i metges afectats per la Covid-19- del Dispositiu Covid-19, la FPSOMC ha posat en marxa infografies, material gràfic per a xarxes socials i un vídeo explicatiu amb les prestacions disponibles.
Entre aquests ajuts per als metges i metgesses contagiats es troba l’accés a tractaments per a la rehabilitació física i de suport psicològic després d’una incapacitat laboral transitòria o permanent, amb o sense hospitalització, així com accedir de manera extraordinària als ajuts de Dependència, Discapacitat o conciliació.

Respecte a les ajudes destinades per a la protecció de les famílies dels metges morts per la Covid-19, s’introdueix l’accés a una ajuda per defunció destinada a pal·liar les possibles necessitats de la unitat familiar de metge mort a través d’una quantia econòmica, renovable fins per 3 anys, i els beneficiaris seran el seu cònjuge/parella de fet o els fills.

A més, el dispositiu complementa les prestacions del Catàleg 2020 amb nous ajuts per atendre les necessitats dels membres de la unitat familiar, principalment aquelles recollides en els apartats d’orfandat i viduïtat.

Així, dins de l’apartat d’orfandat, a més d’ampliar l’accés a Tractaments d’Atenció Primerenca, Tractaments Especials ia productes per a l’Autonomia Personal a la Llar, els orfes per la Covid-19 majors de 21 anys disposen d’una ajuda econòmica fins per tres anys, si cursen estudis oficials i depenen de la Unitat Familiar, i de beques per a estudis oficials. També s’activen ajudes per a matrícules, material d’estudi i expedició de títols oficials.

Pel que fa a les prestacions assistencials dins de l’àmbit de la viduïtat, la Fundació implementa l’accés a l’atenció psicològica davant trastorns adaptatius, patiment emocional i elaboració del dol, entre d’altres, a més de les ajudes recollides en l’apartat de conciliació.

Assistència psicològica per a professionals sanitaris per l’emergència de Covid-19

Així mateix, la FPSOMC ha col·laborat amb els Consells Generals de Col·legis Oficials de Col·legis de Metges, d’Infermeria i de Psicologia d’Espanya al costat de el Ministeri de Sanitat, la Fundació Bancària La Caixa i la Fundació Galatea (del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya) en un servei telemàtic de suport psicològic que també es va posar en marxa a l’inici de la pandèmia per als professionals de la salut en situació de patiment emocional afectats per la situació de Covid-19.
La Fundació posa a disposició al seu web per als col·legiats, tots els materials relatius a aquest servei que pretén contribuir a pal·liar la sobrecàrrega emocional dels professionals que s’encarreguen d’atendre pacients amb la malaltia del coronavirus. Accés a Web FPSOMC.

Finalment, la Fundació recorda que per poder accedir i avaluar aquestes prestacions, tant els metges com les seves famílies tenen a la seva disposició el suport, valoració, orientació i assessorament del Servei d’Atenció Social de la Fundació per a la Protecció Social de l’OMC.

https://www.fpsomc.es/