La majoria dels incidents han estat agressions verbals

En el conjunt del personal sanitari aquests episodis arriben a les dues-centes agressions

Les agressions a metges als centres de les nostres comarques continuen en el mateix nivell que l’any passat. Tot i que l’any 2015 es van duplicar, passant de trenta-cinc a setanta, durant el 2016 s’ha registrat el mateix número de casos que l’any anterior, arribant una vegada més a la setantena. El president del Col·legi, Dr. Fernando Vizcarro, valora negativament aquesta xifra i es mostra preocupat perquè els nivells no hagin descendit.

Segons un informe elaborat pel Col·legi a través de les dades proporcionades pels proveïdors sanitaris, la majoria d’aquests incidents a facultatius han estat agressions verbals. En concret un 70%, mentre que les agressions físiques han estat el 4,29% -del percentatge restant no ens han facilitat la tipologia-. Tampoc consta a aquesta corporació que hi hagi hagut cap denúncia que hagi arribat a nivell judicial.

Dels diversos proveïdors el que ha registrat més incidències a metges ha estat l’Atenció Primària de l’ICS al Camp de Tarragona, on se n’han comptabilitzat fins a trenta, el 76,7% a dones i el 23,3% a homes. Les causes desencadenants d’aquestes situacions han estat la disconformitat amb la informació rebuda i l’incompliment de les normes del centre i/o normes bàsiques de convivència i educació. No obstant, no disposem de les dades desglossades per a tots els centres i no podem afirmar que aquesta pauta es repeteixi globalment.

Coincidint amb el 16 de març, dia nacional contra les agressions al personal sanitari, el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona fa públiques aquestes dades per denunciar aquesta realitat i posar fi a aquesta xacra. Aquesta corporació vol recordar que les agressions als metges estan considerades delicte penal.

Durant el dia d’avui lluirà un llaç daurat a la façana del Col·legi per demanar tolerància zero contra aquest tipus d’agressions. A les 12:00 hores ens hem reunit a les portes del Col·legi per denunciar-ho.

F Santa Tecla Fundació C.A.U.S. H Joan XXIII ICS Primària CT ICS Primària TE Grup Sagessa H Verge de la Cinta Pius Hospital Total
2014 11 5 2 16 1 35
2015 1 3 31 6 1 26 2 0 70
2016 0 1 15 30 3 18 3 0 70

Incidents al personal sanitari

Pel que fa a les xifres del conjunt del personal sanitari, en aquest col·lectiu també s’han mantingut les incidències, tot i que no disposem de les dades corresponents a l’Hospital Universitari Joan XXIII. A la resta de centres s’han comptabilitzat fins a cent noranta-cinc agressions, dada similar a la de l’any 2015. Per centres, a la Fundació Sant Pau i Santa Tecla i a la Fundació CAUS s’han produït setze agressions, al grup Sagessa se n’han registrat 101, on el 80,2% han estat a dones i el 18,8% a homes. Respecte als centres d’Atenció Primària de l’ICS al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre s’han registrat un total de 72 situacions de violència, on el 73,6% dels incidents han estat a dones, el 23,6% a homes i un 2,8% al mobiliari. A l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa s’hi han produït sis incidents, mentre que al Pius Hospital de Valls no se n’hi ha registrat cap.

Què fer davant d’una agressió?

Interposar una denúncia. El Col·legi dóna tot el seu suport als metges i personal sanitari que hagin patit aquests incidents i manifesta que cal aplicar tolerància zero contra aquest tipus d’agressions. Aquesta corporació està en contacte amb la Conselleria d’Interior per establir un protocol específic davant d’aquests casos.

El Col·legi també recorda que a través de la Organización Médica Colegial posa a disposició de tots els col·legiats cursos gratuïts sobre com afrontar una possible agressió.

Creixen les agressions al conjunt de l’Estat

Catalunya, Andalusia i Madrid són les Comunitats que han registrat més agressions de tot l’Estat. Globalment, a Espanya aquests incidents han registrat un augment del 37% respecte l’any anterior, quan se’n van comptabilitzar 361. Respecte l’àmbit d’exercici, el 47% de les agressions a homes s’han produït en l’àmbit de l’Atenció Primària, així com el 63% dels episodis violents contra les dones.