El dibuix haurà d’identificar-se de la següent forma: al dors ha de constar el nom, l’edat del nen i un telèfon de contacte.

S’haurà d’acompanyar de l’autorització dels pares o tutors legals.

Per els guanyadors de cada categoria hi haurà un premi en metàl·lic de 100 euros. I per el guanyador absolut, que serà escollit entre el guanyador de cada categoria, un premi de 100 euros acumulatius als de guanyador de la categoria.

Els premis seran entregats durant una festa infantil que tindrà lloc al COMT el 29 de desembre de 2014 al matí.

El dibuix escollit com a guanyador absolut es convertirà en la nostra imatge per a felicitar el Nadal a tots els col·legiats i institucions, que serà tramès per correu electrònic i serà inserida a la web del COMT.

Al document adjunt, trobareu les bases del concurs i la corresponent autorització per poder participar: