VOCALIES DEL COMT

Vocalia de Formació i Metges Joves: Dra. Anna Palau Vendrell

Vocalia de Metges Sèniors: Dr. Miquel Domènech Mestre

Vocalia d’Atenció Primària: Dra. Mireia Garcia-Villarubia Muñoz

Vocalia de Metges d’Hospitals: Dra. Carme Boqué Oliva

Vocalia d’Exercici Privat: Dr. Pere Genaró Jornet

Vocalia Acció, protecció social, cooperació i voluntarietat: Dra. Maria Antònia Francesch Freixes

Vocalia comunicació: Dra. Meritxell Arenas Prat

 

REPRESENTANTS DEL COMT EN LAS VOCALIES DE L’OMC

Vocalia de Metges Joves i Promoció d’Ocupació: Dra. Anna Palau Vendrell

Vocalia de Metges Jubilats: Dr. Miquel Domènech Mestre

Vocalia de Metges d’Administracions Públiques: Dr. Òscar Ros Garrigòs

Vocalia de Metges d’Atenció Primària Urbana i Vocalia de Metges d’Atenció Primària Rural: Dra. Mireia Garcia-Villarubia Muñoz

Vocalia de Metges d’Hospitals: Dra. Carme Boqué Oliva

Vocalia de Metges d’Exercici Privat: Dr. Pere Genaró Jornet