L’Agrupació Mutual Asseguradora A.M.A. posa en marxa el seus XIX premis científics basats enguany en la Pandèmia SARS-COV-2

Data límit de presentació: 31 d’octubre de 2021

Premis:

1er premi dotat amb 50.000 euros

Accèssit: 25.000 euros

Més informació: