Al municipi de San Ramón, a Nicaragua, l’accés al servei públic de salut és “relativament fàcil” però les seves mancances són tan severes que provoquen que ni l’atenció ni els tractaments que s’hi donen siguin efectius per a la població de la zona. “L’accés als medicaments és gairebé impossible. La gent treballadora no els pot pagar”, afirma el Dr. Emilio Vives de Arpe, otorrinolaringòleg tarragoní voluntari de la Fundació El Sueño de la Campana.

El Dr. Vives fa vuit anys que viatja a la zona, recorre les comunitats adjacents al municipi de San Ramón i passa consulta entre la població, fet que li ha permès elaborar un estudi de les necessitats sanitàries del territori. “Hi ha moltíssima feina a fer, els recursos són inexistents. Cal explicar a la població les mesures higièniques més bàsiques i conscienciar-la de la seva aplicació”, explica el facultatiu.

Davant la manca de mitjans, el Dr. va proposar a la Fundació endegar una campanya per construir-hi dues consultes pediàtriques. “La idea és que als centres hi treballin un pediatre i una infermera tres dies a la setmana i que també puguin coordinar la tasca dels metges que hi vagin a cooperar”, concreta. L’objectiu del projecte és millorar la salut infantil de San Ramón i de les comunitats del seu voltant. “Amb els registres de pacients, quan arribin facultatius d’altres especialitats també podrem citar els nens i adolescents que necessitin visites específiques”, afegeix.

El Dr. Vives calcula que aquests centres poden canviar la vida de 40.000 persones i el cost d’edificar-los i posar-los en marxa és de 22.000 euros. Per reunir el pressupost necessari, la Fundació ha començat a recaptar fons a través de donacions de 100 euros. Per tant, calen 220 donants perquè el projecte sigui una realitat. Aquests diners es destinaran íntegrament a la construcció i enviament de material mèdic. Per fer seguiment del projecte i veure tot el procés d’execució, la Fundació ha creat el web medicos-solidarios.blogspot.com, on podreu veure més detalls del projecte i si hi esteu interessats, col·laborar-hi.