El Departament de Comunicació oferirà tota la informació necessària als mitjans per facilitar la cobertura informativa no presencial

El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) celebra aquest dissabte, 27 de febrer, votacions per renovar els càrrecs a Presidència, Vicesecretaria General i Tresoreria.

Com candidats a la presidència concorren, el Dr. Pablo Lázaro Ochaita, especialista en Dermatologia Mèdic Quirúrgica i Venereologia i col·legiat al Col·legi de Metges de Madrid, el Dr. Tomás Cobo Castro, especialista en Anestesiologia i Reanimació, col·legiat del Col·legi de Metges de Cantàbria i actual vicepresident primer del CGCOM; la Dra. Luisa María González Pérez, especialista en Anestesiologia i Reanimació, col·legiada del Col·legi de Metges de Madrid i actual vicepresidenta d’aquest col·legi i el Dr. Serafín Romero Agüit, especialista en Medicina Familiar i Comunitària, col·legiat en el Col·legi de Metges de Còrdova i actual president del CGCOM.

Com candidats a la Tresoreria competeixen Dr. Enrique Guilabert Pérez, especialista en Medicina Familiar i Comunitària, col·legiat i actual president de Col·legi de Metges de Segòvia, i el Dr. Jeroni A. Fernández Torrent, especialista en Medicina Familiar i Comunitària, col·legiat del Col·legi de Metges de Lugo i actual tresorer del CGCOM.

Com candidats a la Tresoreria competeixen Dr. Enrique Guilabert Pérez, especialista en Medicina Familiar i Comunitària, col·legiat i actual president de Col·legi de Metges de Segòvia, i el Dr. Jeroni A. Fernández Torrent, especialista en Medicina Familiar i Comunitària, col·legiat del Col·legi de Metges de Lugo i actual tresorer del CGCOM.

Com candidats a la Vicesecretaria General concorren les doctores Concepció Pilar Ferrer Novella, especialista en Oftalmologia i col·legiada i actual presidenta del Col·legi de Metges de Saragossa, i Maria Rosa Arroyo Castell, especialista en Oftalmologia, col·legiada del Col·legi de Metges de la Corunya i actual vicesecretària general del CGCOM.

L’ordre en què apareixen els noms dels candidats proclamats deriva de l’sorteig que figura en l’art. 5.3 del Reglament sobre Procediment Electoral del Consell General.

Les eleccions transcorreran al llarg del matí i conclouran a les 14,00 h. A partir d’aquest moment, els mitjans de comunicació que ho desitgin podran acudir a la seu. A causa de la pandèmia i a les recomanacions sanitàries recollides en l’Ordre 668/2020, de la Conselleria de Sanitat de Madrid, enguany l’assistència estarà condicionada a unes estrictes limitacions d’aforament i condicions de seguretat.

El Departament de Comunicació del CGCOM emetrà nota de premsa amb fotografies per a tots els mitjans de comunicació després de la conclusió del recompte, publicarà els resultats i informacions en Xarxes Socials i el seu canal de Telegram i gestionarà totes aquelles peticions a través del correu electrònic i el telèfon 606 97 27 96 (Via Whatsapp/Telegram o trucada) per tal de facilitar la cobertura informativa de manera no presencial.