Des del COMT s’està duent a terme una actualització de la base de dades dels metges disposats a realitzar peritatges de caire judicial en les comarques de Tarragona.

A la vegada, s’està treballant en la confecció d’una base de dades de professionals mèdics experts en l’elaboració de peritatges relatius a la seva especialitat. Aquesta eina, en la que estem començant a treballar, pretén dotar d’un servei més al nostre col·lectiu.

Per aquest motiu, i si és del seu interès, els animem a incorporar-se en qualsevol d’aquests serveis. En cas afirmatiu, ha de saber que els encàrrecs de peritatges judicials que fa el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya són retribuïts per part de l’Administració.

Si vol formar-hi part, tan sols cal que respongui al següent formulari indicant expressament en quin dels serveis vol estar inclòs i consignant les següents dades, que segons el cas, formaran part d’un fitxer que s’envia al Departament de Justícia o bé un fitxer inclòs en la nostra base de dades col·legial (D’acord amb el que disposen els articles 5.5 de la Llei 15/1999, de 13, de desembre, de Protección de Datos Personales, posem en el vostre coneixement que les vostres dades han estat incorporades a una base de dades COMT de perits judicials i extrajudicials amb la finalitat de procedir, en el primer cas, a la seva cessió al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i en el segon, per disposar d’un fitxer col·legial de perits. Si ho considereu oportú podeu exercir els drets de consulta, accés, rectificació parcial o total i cancel·lació, tot dirigint-vos al responsable del fitxer amb adreça via de l’Imperi, 11 bis 43003, Tarragona per qualsevol mitjà).

 

FORMULARI