Des del Col·legi de Metges s’està fent una actualització de la base de dades dels metges disposats a realitzar peritatges judicials a les comarques de Tarragona. Per aquest motiu, es fa una crida a tots els col·legiats que estiguin interessats que s’inscriguin en aquesta base de dades. Cal destacar que els encàrrecs de peritatges judicials que fa el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya són retribuïts.

Si vols formar part d’aquesta base de dades, envia a l’adreça emata@comt.cat les següents dades. La informació passarà a formar part d’un fitxer que s’envia al Departament de Justícia.

  • Nom i cognoms
  • Adreça (on el Departament de Justícia és pugui posar en contacte amb vostè)
  • Codi Postal i població
  • Telèfon/s de contacte (es facilitaran al Departament de Justícia)
  • Correu/s electrònic/s de contacte
  • Titulació/Especialitat (incloure, si és el cas, Valoració del Dany Corporal)