n el document que es troba a continuació, es detalla l’actualització de l’alerta farmacèutica 2021022 relativa a la immobilització a Àustria d’un lot de la vacuna d’AstraZeneca enfront la COVID-19. S’informa que l’avaluació preliminar no indica relació amb els esdeveniments notificats.

 Podeu consultar, aquesta i alertes informatives a través del web:

http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/alertes/

Per a més informació: 93 556 62 91 o 93 556 64 97.