En el document que es troba a continuació, es detalla l’actualització de l’alerta farmacèutica 2021020 relativa al tercer informe de farmacovigilància sobre les vacunes enfront la COVID-19.

Podeu consultar, aquesta i alertes informatives a través del web:

http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/alertes/

Per a més informació: 93 556 62 91 o 93 556 64 97.