· Estudi innovador en l’anàlisi de la prevalença de la població del territori d’Ascó i de l’evolució de l’estat immunitari en els propers 6 mesos.

· Promogut per l’Ajuntament d’Ascó, coordinat per l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus amb la col·laboració del Biobanc de l’IISPV.

 

El dilluns 3 d’agost es va iniciar l’estudi innovador i pioner de seroprevalença de la població d’Ascó davant del virus SARS-CoV-2 promogut per l’Ajuntament d’Ascó, liderat pel Dr. Francesc Marimon, Coordinador clínic del Servei de Medicina Interna del Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR) i amb la participació del Biobanc de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), coordinat per Lluís Gallart, amb la fi de millorar i ampliar el coneixement de la malaltia.

La pandèmia COVID-19, malaltia deguda a la infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, presenta un seguit de reptes sanitaris, socials i econòmics d’extraordinària magnitud; no només en les grans poblacions de Catalunya i d’Espanya, sinó també en les petites urbs com ara Ascó. És per aquest motiu que l’Ajuntament d’Ascó és la primera població que promou un estudi d’aquestes característiques, un estudi innovador i mai vist fins al moment, que pot contribuir a millora el control, diagnòstic i maneig d’aquesta nova malaltia.

Un aspecte important a considerar és la informació sobre l’estat immunitari de la població enfront del virus SARS-CoV2 (COVID-19) i el significat real de la immunitat en referència al tipus i durada de la protecció que pot oferir. El coneixement d’aquest estat immunitari és important per valorar la verdadera rapidesa de contagi del virus, la resposta a les mesures de seguretat implantades, saber si hi ha o no un component de memòria cel·lular i especialment la durada en el temps de la immunitat.

L’estudi està destinat a la població de més de 14 anys d’Ascó i vol arribar al 70-80% de la població. S’estructura en dues fases: la primera és la recollida de dades de la població participant mitjançant una extracció sanguínia i en la segona és repartiran els mateixos passos que la primera i se li afegirà una determinació de nivell d’anticossos. Es preveuen obtenir-ne els resultats el febrer del 2021.

Aquest estudi ha estat aprovat pel Comitè Ètic de Comitè Ètic d’Investigació amb Medicaments (CEIm) de l’IISPV.