Benvolgut/da col·legiat/da,

Ja han passat quatre anys des que la Junta que tinc l’honor de presidir, va renovar la representació de les metgesses i els metges de Tarragona i ara toca escollir, de nou, a la Junta de Govern i a l’Assemblea de Compromissaris pel període dels quatre anys vinents, en els que la professió haurà de fer front als grans reptes derivats dels processos de reordenació de la sanitat, tant pública com privada, i no cal fer esment de la situació excepcional sanitària que hem sofert a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 i que, a hores d’ara, seguim batallant.

Per això, i de conformitat amb el que estableixen els Estatuts del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, la Junta de Govern va acordar, en sessió celebrada el 29 de juny, convocar eleccions a delegats a l’Assemblea de Compromissaris i a la Junta de Govern per al pròxim dia 15 d’octubre, que se celebraran seguint el calendari electoral que, tot seguit, s’acompanya.

Després de dotze anys, aprofito l’avinentesa per acomiadar-me de tots vosaltres i agrair-vos la confiança que heu dipositat en la meva persona i amb la resta de membres de la Junta que us hem representat, el millor que hem pogut, durant aquest període.

Vull animar a tots els metges a participar en aquest procés electoral que ha de permetre renovar la representació institucional dels metges de Tarragona i enfortir la seva veu.

 

Tarragona, 29 de juny de 2020

Fernando Vizcarro Bosch
President

Calendari electoral 

29 de juny Junta de Govern: Convocatòria d’eleccions a Assemblea de Compromissaris i Junta de Govern. S’aprova el calendari electoral per a les votacions el dia 15 d’octubre.

Es proposa el nomenament de la Junta Electoral i s’estableixen les condicions i terminis de la celebració del procés electoral.

S’acorda el tancament del cens col·legial i la seva publicació.

30 de juny Es fa difusió de la convocatòria (a la col·legiació, al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos i als mitjans de comunicació).
 
Inici del termini d’impugnacions del cens.

Inici del termini de presentació de candidatures per a l’Assemblea de Compromissaris i Junta de Govern.

1 de juliol Assemblea de Compromissaris: s’informa de la convocatòria d’eleccions, de les seves condicions i terminis. A proposta de la Junta de Govern, s’anomena la Junta Electoral.

3 de juliol Constitució de la Junta Electoral, presa de possessió i discerniment de càrrecs.

14 de juliol Fi del termini de presentació d’al·legacions i impugnacions al cens electoral.

29 de juliol Fi del termini de presentació de candidatures a Assemblea de Compromissaris i a Junta de Govern (14 h.). Proclamació provisional de les candidatures.

31 de juliol La Junta Electoral proclama definitivament les candidatures a Assemblea de Compromissaris i a Junta de Govern.

1 a 31 agost Inhàbil a efectes electorals.

1 de setembre Inici de la campanya electoral i del vot per correu.

14 d’octubre Fi del termini del vot per correu i de la campanya electoral.

15 d’octubre Votacions. De 9 a 20 h.

20 d’octubre Presa de possessió de la nova Junta de Govern.