Aportacions de Consell de Col·legis de Metges de Catalunya a la consulta pública de el Projecte d’Ordre Ministerial per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de medicina legal i forense.