L’Assamblea General del  Consell General de Col·legis de Metges (CGCOM) es posiciona públicament i es compromet a treballar pel seu compliment.

 La igualtat entre persones és un dret humà amb un valor fonamental per l’avanç de la societat. El decàleg que el Consell General de Col·legis de Metges ha preparat, vol promoure la igualtat entre dones i homes i treballar per incrementar i fomentar la presència femenina en els espais de decisió.

Actualment el nombre de dones que estudien i exerceixen la medicina és cada cop més gran. Davant aquesta realitat el CGCOM considera necessari replantejar-se l’exercici de la medicina adaptant-lo a una nova realitat. El decàleg recull la necessitat de treballar en la identificació dels factors que condicionen l’actual bretxa salarial en l’àmbit sanitari. A més, vol instar a les diferents administracions sanitàries que situacions d’embaràs, part, lactància o acolliment no suposin cap mena de minva retributiva.

El CGCOM també fomentarà campanyes de sensibilització contra l’assetjament sexual i/o laboral, establirà protocols per la denúncia d’aquestes situacions o requerirà a les Administracions públiques que potenciïn plans de conciliació.

Des del Col·legi de Metges de Tarragona volem mostrar el nostre suport a la iniciativa i a la lluita per aconseguir una igualtat de gènere real.

“Decálogo para la igualdad de mujeres y hombres en la profesión médica” (arxiu PDF)