L’any 2018 es van registrar 312 agressions al personal sanitari en les comarques tarragonines, un 29,5% més que el 2017 (241)*. Les dones serien qui més les van patir i els mesos d’estiu és quan se’n van registrar més.

 

Durant l’any 2018 en la província de Tarragona es van registrar 79 agressions a metges, xifra que representa un augment del 58% respecte a les xifres de l’any 2017 (50). D’aquestes, 63 (el 79,75%) han afectat metgesses, mentre que en la resta, 16 (el 20,25%) han estat implicats metges.
73 (92.4%) de les agressions van ser de caràcter verbal i les 6 restants van ser físiques. Del total de professionals mèdics afectats 7 d’ells eren residents (6 metgesses i un metge).
A continuació es descriu l’evolució del nombre d’agressions als metges, per proveïdor, des de l’any 2014.

  2014 2015 2016 2017 2018

Àmbit

Primària

ICS

Camp

Tarragona

5 6 30 22 52

Terres de

l’Ebre

2 1 3 6
SAGESSA 4 6 6 6 1
Fundº. CAUS 0 3 1 5 3

Àmbit

Hospitalari

ICS

H.Joan

XXIII

11 31 15 4 8

H. Verge

Cinta

1 2 3 1
SAGESSA

H. Sant

Joan

6 13 8 6 4

H. Móra

d’Ebre

2 2 2 1 0

H. Clínica

Amposta

2 1 1 0 0

H. Sta. Creu

Tortosa

2 4 1 2 0

Fundº. H. STA.

TECLA

H. Sta.

Tecla

0 0 0 0 0
H. Vendrell 0 1 0 4 2
PIUS HOSPITAL 0 0 1 0

Sòcio-

Sanitari

SAGESSA 0 0 0 0 0
ICAM ICAM – Tarragona 0 0 0 0 1
Ins. Pere Mata CSM – Tarragona 0 0 0 0 1
TOTALS 35 70 70 50 79
 
Agressions al conjunt del personal sanitari

En el conjunt del personal sanitari han augmentat considerablement les agressions. Mentre que l’any 2017 se’n van registrar 241, l’any 2018 la xifra va ascendir fins a 312 (un 29,5% més). Destaquen el nombre d’agressions que van patir les dones (258 agressions, el 82,7% del total) enfront dels homes que en varen rebre 54 (el 17,3%).
Tanmateix, 65,2% de les agressions les han patit persones que es trobaven en la franja d’edat dels 36 als 55 anys.

Nombre total d’agressions, per sexe, entre els anys 2014 i 2018

Agressions patides pel personal sanitari.

– Personal facultatiu. S’han comunicat un total de 79 agressions (25,3%); 63 a dones (79,7%) i 16 a homes (20,3%)
– Personal d’infermeria. S’han comunicat un total de 90 agressions (29%); 83 a dones (92,2%) i 7 a homes (7,8%)
– Personal administratiu. S’han comunicat un total de 63 agressions (20,3%); 55 a dones (87,3%) i 8 a homes (12,7%)
– Zeladors. S’han comunicat un total de 33 agressions (10,6%); 26 han estat a dones (78,8%) i 7 a homes (21,2%).
– Sobre la resta de professionals (aux. d’infermeria, portalliteres, personal de direcció, tècnics sanitaris, etc.) s’han comunicat un total de 47 agressions (15,2%); 28 (59,6%) a dones i 19 a homes (40,4%).

Els professionals que les han patit majoritàriament són el personal d’infermeria, els facultatius, el personal administratiu i els zeladors, és a dir, les persones que tenen un contacte més directe amb els ciutadans.
Pel que fa als centres hospitalaris del Camp de Tarragona, el Centre d’Urgència d’Atenció Continuada de Reus és el que va recollir més agressions, en total 56. Per darrere trobaríem en CAP de Constantí, 40, l’Hospital de Joan XXIII amb 34, l’Hospital de Sant Joan amb una vintena i, en contraposició destaca l’Hospital de Santa Tecla, amb tan sols 1 agressió registrada.

Els mesos d’estiu; el moment de l’any on es recullen més denúncies. Les més comunes són per l’incompliment de les normes del centre o de la convivència

Durant l’època estival és quan es produeix un repunt de les agressions respecte a la resta de l’any. Entre els mesos de juny i setembre es concentren 131 (el 41,9%) del total d’agressions.

 

Les causes que motiven aquestes denúncies són vàries. Destaquen l’incompliment de les normes del centre i de convivència i educació amb gairebé un 22% o la disconformitat amb la informació rebuda, un 19.7%.

– Disconformitat amb el temps d’espera: 18 (5,8%)
– Disconformitat amb l’horari de visita: 14 (4,5%)
– Disconformitat amb el tractament prescrit: 6 (1,9%)
– Disconformitat amb l’alta: 7 (2,2%)
– Disconformitat amb el tracte rebut: 11 (3,6%)
– Disconformitat amb la informació rebuda: 61 (19,7%)
– Disconformitat amb tràmits i gestió administrativa: 7 (2,2%)
– L’incompliment de les normes del centre i de convivència i educació: 68 (21,9%).
– Pacient amb trastorns coneguts: 14 (4,5%)
– Altres: 47 (15,2%)
– No consta: 59 (19%)

El president de la corporació, Dr. Fernando Vizcarro, recorda que “les agressions als metges són considerades delicte penal” i afirma que “cal aplicar tolerància zero contra aquests fets”. L’agressió al professional sanitari, igual que l’agressió de gènere és reflex de l’agressivitat social existent i la violència no té mai justificació. A més, anima a tots els professionals a denunciar aquests episodis davant la fiscalia i recorda que rebran tot el suport de la corporació. El doctor Vizcarro assenyala que si algun professional vol participar en un curs de formació sobre com afrontar una possible agressió, el Col·legi posa a la seva disposició cursos gratuïts a través de la Organización Médica Colegial. Paral·lelament el COMT i la Fundació Mutual Mèdica han signat un acord per donar suport als metges que pateixen agressions. La firma té dos eixos prioritaris; la prevenció a través de campanyes de conscienciació i la protecció al metge agredit mitjançant una cobertura per baixa laboral.

 

Els treballadors del COMT es van sumar al Dia nacional contra les agressions a sanitaris.


*Aquesta diferència pot ser deguda, en part, a que en l’any 2017 no consten les dades de les agressions corresponent a un dels proveïdors.