29 de juny Junta de Govern: Convocatòria d’eleccions a Assemblea de Compromissaris i Junta de Govern. S’aprova el calendari electoral per a les votacions el dia 15 d’octubre.

Es proposa el nomenament de la Junta Electoral i s’estableixen les condicions i terminis de la celebració del procés electoral.

S’acorda el tancament del cens col·legial i la seva publicació.

30 de juny Es fa difusió de la convocatòria (a la col·legiació, al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos i als mitjans de comunicació).

Inici del termini d’impugnacions del cens.

Inici del termini de presentació de candidatures per a l’Assemblea de Compromissaris i Junta de Govern.

1 de juliol Assemblea de Compromissaris: s’informa de la convocatòria d’eleccions, de les seves condicions i terminis. A proposta de la Junta de Govern, s’anomena la Junta Electoral.

3 de juliol Constitució de la Junta Electoral, presa de possessió i discerniment de càrrecs.

14 de juliol Fi del termini de presentació d’al·legacions i impugnacions al cens electoral.

29 de juliol Fi del termini de presentació de candidatures a Assemblea de Compromissaris i a Junta de Govern (14 h.). Proclamació provisional de les candidatures.

31 de juliol La Junta Electoral proclama definitivament les candidatures a Assemblea de Compromissaris i a Junta de Govern.

1 a 31 d’agost Inhàbil a efectes electorals.

1 de setembre Inici de la campanya electoral i del vot per correu.

14 d’octubre Fi del termini del vot per correu i de la campanya electoral.

15 d’octubre Votacions. De 9 a 20 h.

20 d’octubre Presa de possessió de la nova Junta de Govern.