La prescripció de medicaments és pràctica habitual i la polimedicació no n’és una excepció sinó gairebé la regla. Molts medicaments s’interfereixen, en allò que s’anomena interaccions, i es recull a les guies tècniques de la FDA.EMA-AEMPS i s’han de tenir en compte quan es prescriu un nou medicament.

L’any 2003 es va descodificar el genoma humà, i de la seva aplicació va néixer la Farmacogenètica, que estudia la resposta individual de cada persona a cada fàrmac en funció de la seva genètica i actualment ja figura en un apartat específic a les guies tècniques dels medicaments i per tant cal tenir en compte en prescriure medicaments.

En base a Bones Pràctiques Clíniques, el metge quan prescriu un fàrmac ha de tenir en compte si té interaccions amb els altres que ja pren el pacient i a més si és compatible amb la genètica del mateix (quan procedeixi) doncs en cas contrari hi ha possibilitat de efectes adversos en més activitat (toxicitat) o menys activitat (fallida terapèutica). Es fa èmfasi en la necessitat d’aplicacions informàtiques que facilitin aquesta tasca al metge, en el marc del que avui es coneix com a prescripció personalitzada.

Quan: 12 de maig

Hora: 19.00 hores

Lloc: Sala Dr. Santiago Mallafré