El Col·legi Oficial de Metges recorda que, la formació ha estat i és un pilar fonamental per a la Institució. Durant anys, el Col·legi ha ofert un gran ventall de cursos estant sempre a l’avantguarda de la formació. A més, el COMT manté un estret contacte amb les principals entitats formatives del territori.

 

L’exercici de la medicina sempre ha fet que el professional estigui en constant formació al llarg de la seva vida laboral. Coneixedor d’aquesta realitat, el COMT ha facilitat l’accés a la formació i a l’aprenentatge a les seves col·legiades i col·legiats tant de forma presencial com virtual.

És per aquest mateix motiu fa anys que es treballa estretament amb la Fundació de l’Organización Médica Colegial (FFOMC) tot oferint als nostres col·legiats gairebé una trentena de cursos, molts d’ells gratuïts, interactius i que es poden escollir des del seu web. Uns programes que van des de la Medicina Pal·liativa en nens i adolescents als MIR: responsabilitat i marc legal passant per d’altres com el de Protecció radiològica. Una sèrie de cursos que han arribat a més de 13.000 persones d’arreu de l’estat en els darrers dos anys.

I si mirem a casa, tampoc no ens quedem gens curts. L’Acadèmia de Ciències Mèdiques en els darrers 6 anys ha impartit fins a 60 cursos, sent aquest darrer 2019 dels més actius amb un total de 14. La Primera Jornada de seguretat transfusional Camp de Tarragona/Terres de l’Ebre o la Segona Jornada d’Actualització en patologia prostàtica en són exemples que certifiquen el bon moment formatiu que el Col·legi viu.

El Col·legi sempre ha mantingut una col·laboració activa en matèria d’acreditació de cursos amb les diverses entitats tant locals com nacionals. Exemples com la col·laboració constant amb la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC) en són exemples: en els darrers 4 anys, la Institució ha acollit més d’una quinzena d’actes.

Estar a l’avantguarda de la formació és i serà un dels pilars fonamentals del COMT. Per aquest mateix motiu, la Institució treballa estretament amb l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMIL) per a poder apropar a la col·legiació el gran ventall de cursos, seminaris en línia i seminaris que s’ofereixen. Una aposta decidida per la formació mèdica continuada de qualitat i que des del COMT apropem a tots les nostres col·legiades i col·legiats.

Finalment, recordar que al web del Col·legi de Metges trobareu tota la informació actualitzada sobre les darreres novetats en formació mèdica i que us animem al fet que visiteu tot sovint per poder conèixer l’oferta disponible.