Comunicat conjunt de 10 societats mèdico-cienífiques en relació a l’assistència a pacients.