Les vocalies d’Atenció Primària Rural i Urbana han acordat fer públic un comunicat on fan palès les dificultats que viuen i pateixen els metges de família, pediatres i personal d’atenció continuada/SUAP en la tasca assistencial diària.

L’objectiu és transmetre tant al Ministeri de Salut com a les diverses Conselleries de Salut de les Comunitats Autònomes, el seu profund malestar i descontent generalitzat pel deteriorament progressiu de l’Atenció Primària, pilar bàsic del sistema sanitari.

El comunicat posa èmfasi en un problema que afecta la qualitat assistencial i demana solucions per a una Atenció Primària DIGNA i de QUALITAT. Calen mesures urgents i una dotació econòmica per poder realitzar els canvis necessaris que haurien de materialitzar-se en un Pacte Polític per la Sanitat.

 

Comunicat conjunt de les vocalies d’Atenció Primària de l’OMC sobre la situació actual i les propostes de millora