Davant les crítiques realitzades públicament en els últims dies al “Programa de suport a l’oncologia pública” que la Fundació Amancio Ortega desenvolupa des de 2015 per a la renovació de l’equipament tecnològic en els hospitals públics, concretament a l’àrea de diagnòstic i tractament radioteràpic del càncer , amb una dotació global fins 2021 de més de 300 milions d’euros, la Comissió Permanent (CP) del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM), expressa:

La sanitat pública és un dels pilars bàsics del nostre Estat del Benestar i, des del CGCOM, venim defensant aquest model universal, equitatiu, de qualitat, finançat mitjançant impostos, que atén a tots els espanyols per igual, independentment de la seva condició econòmica.

Des del CGCOM hem vingut denunciant les retallades produïdes en la sanitat pública que, durant els anys de crisi, ha patit disminucions dràstiques del percentatge del PIB dedicat al seu finançament, des del 6,5% el 2009 al 5,57% previst per al 2020 . Aquest fet ha afectat la cobertura de l’assistència sanitària a ciutadans, a les prestacions, als professionals ia també als equipaments tecnològics, molts dels quals no han pogut renovar-se per manca de recursos.

Per a la Comissió Permanent del CGCOM, la defensa de la sanitat pública no és incompatible amb acceptar contribucions de la societat civil com és el cas de la Fundació Amancio Ortega, sempre que siguin per millorar l’assistència sanitària i la qualitat de vida dels ciutadans i es realitzin amb la màxima transparència i declaració de possibles conflictes d’interès.

Les donacions de la Fundació Amancio Ortega d’equips d’última generació -mamògrafs digitals amb tomosíntesis i acceleradors lineals avançats-, que permeten diagnòstics més precisos i proporcionen als pacients tractaments menys agressius i de menor durada, es realitzen des d’aquest principi de transparència i l’adquisició dels equipaments es duen a terme mitjançant procediments administratius públics, a través de les conselleries de sanitat de les respectives comunitats autònomes.

Per a la CP del CGCOM tant aquest programa de la Fundació Amancio Ortega com el programa formatiu del Centre Tecnològic de Formació per a professionals en aquestes tecnologies d’avantguarda en radiologia, anestesiologia i microcirurgia, són una ajuda inestimable que redunda en la qualitat i seguretat en l’assistència als ciutadans.

Madrid 23 de maig de 2019