El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, en la seva obligació de vetllar per la professió per assegurar la salut de la ciutadania, adverteix que el metge NO té l’obligació de fer certificats que eximeixin de l’ús de les mascaretes.

Cas de malaltia o situació clínica que així ho indiqui, aquesta decisió resta sempre a criteri del facultatiu.

L’exigència d’expedició del mateix contra la voluntat del facultatiu pot ser constitutiva d’un delicte de coaccions (art. 172 del Codi Penal).

 

Tarragona, agost de 2020

Dr. Fernando Vizcarro Bosch
President