L’OMC també va premiar la trajectòria de la Dra. Aurèlia Moreno

 

La VI Convenció de la Professió Mèdica celebrada a Madrid sota el lema “liderant la professió, compromesos amb la societat i amb els metges”, va servir per presentar les principals conclusions dels temes que més interès i actualitat generen per la professió mèdica.
La defensa de la universalitat de l’assistència sanitària, les agressions als sanitaris, la formació mèdica continuada, les pseudoteràpies van ser algun dels temes. D’altres, es detallen a continuació.

Relació metge-pacient
El metge ha d’actuar com el millor agent del pacient però ho ha de fer defensant també el pensament científic crític i l’interès general de la societat.

Professionalisme en l’exercici de la Medicina Privada
La tendència és al col·lapse d’aquest model d’assistència perquè no és atractiu per als professionals joves. També per tenir molt limitada la llibertat d’elecció del metge per part del pacient.

Llei d’eutanàsia i suïcidi assistit
L’eutanàsia està en l’agenda política donada la seva transcendència i complexitat. La discussió duta a terme en aquesta Convenció suscita la necessitat d’una profunda reflexió i un debat intern en l’Assemblea General.

Política de Recursos Humans, assignatura pendent
Els condicionants per la disponibilitat de professionals en els diversos àmbits geogràfics van més enllà de les retribucions i càrrega de treball; és necessària una clara estratègia política global en el conjunt de l’Estat.

Gènere i Professió Mèdica
Trencar la barrera de gènere beneficia a tots i actualment la professió mèdica, igual que la societat, estan preparats per aquest canvi. La igualtat entre dones i homes és un dret humà fonamental per l’avanç de les societats.

Desafiaments de la comunicació en els Col·legis de Metges
La comunicació forma part essencial de la professió mèdica, aporta valors i hauria d’incorporar-se com una competència fonamental en la pràctica mèdica.
La comunicació des dels Col·legis de Metges reafirma el compromís de la professió amb la societat a qui presten els seus serveis.

Premi a la trajectòria professional de la Dra. Moreno

 

La Dra. Moreno i el President del COMT acompanyats per les Ministres de Sanitat i de Defensa i pel President de l’OMC

La quarta Edició Premis de Reconeixement a la Trajectòria Professional de l’Organització Mèdica Col·legial (OMC) va voler premiar amb un accèssit a la Dra. Aurelia Moreno, especialista en Pediatria, a Anglaterra.
Aquesta professional, guardonada amb la Medalla d’Or en la passada Diada Col·legial, va treballar a Reus com a pediatra fins a la seva jubilació el 2004 tot i que ha seguit practicant assistència mèdica fins als 75 anys, ocupant-se de nens amb malalties mentals o víctimes d’abusos sexuals, participant en teràpies familiars. Fins a l’actualitat desenvolupa tasques de cooperació amb Amnistia Internacional (des de 1985), amb la Fundació Vicente Ferrer a l’Índia i des de 2012 amb Càrites i GADIS, al Senegal.
Va recollir el premi junt amb el president del Col·legi de Metges, el Dr. Fernando Vizcarro, que va ser propulsor de la candidatura. La Dra. Moreno va posar de manifest l’agraïment per aquest guardó i el va dedicar al seu pare “per haver arribat fins aquí permetre-li estudiar la carrera de Medicina en una època en què, les dones, eren molt poques les que podien estudiar” i va assegurar que, per ella “l’amor als malalts i saber escoltar el que ens expliquen, és el que més Medicina ens ensenya”.