En la trobada celebrada el passat 9 i 10 de novembre a Sevilla es va concloure que la sanitat privada/concertada a Espanya té una excessiva concentració d’empreses sanitàries, fet que propicia el domini de la competència i que pot convertir-se en abús. El Congrés va servir per assentar les bases d’una trobada que aspira a ser bianual.

A la trobada va quedar patent, segons consta a les seves conclusions, el desacord de la majoria de metges tant amb la retribució com amb la relació establerta amb l’assegurador. També es va criticar la manca de llibertat per implantar honoraris mínims. Es va considerar, a més, que la relació metge- pacient es debilita pel traspàs de les claus asseguradores des del metge als grans centres hospitalaris.

D’altra banda, es va assenyalar que l’eficiència del sistema públic i privat espanyol rau en els baixos sous dels metges. Segons les dades exposades, la retribució dels metges espanyols se situa entre un 40-50% per sota dels països del nostre entorn. Mentrestant, les assegurances de salut són les úniques que han augmentat el volum de negoci en els darrers 15 anys. També es va incidir en què Espanya és el segon país més envellit del món després de Japó, fet que augmentarà les despeses sanitàries en el futur.