El clorit de sodi, denominat MMS (Miracle Mineral Solution) dins de l’entorn de les pseudociències, és un producte tòxic prohibit per l’Agència Espanyola del Medicament. Actualment no existeix cap tractament farmacològic específic que curi els TEA, però el diagnòstic precoç i les intervencions psicopedagògiques milloren l’evolució de manera determinant.

 

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha publicat un document que recull informació actualitzada sobre els trastorns de l’espectre autista (TEA) i els tractaments disponibles, així com la incidència i evolució al coneixement existent sobre les causes i les repercussions que tenen en persones i l’entorn familiar.

El principal objectiu del document és posar en alerta la població en general que, en l’actualitat, no existeix cap tractament curatiu per als TEA i que qualsevol mena de producte “miraculós” com el MMS (Miracle Mineral Solution) no és tan sols un engany i sovint una estafa, sinó que suposa un risc greu per a la salut.

El CCMC alerta que, darrerament, han proliferat actes organitzats per associacions pseudocientífiques on es defensa i s’ofereix l’esmentat MMS, que en realitat és clorit de sodi, un compost prohibit per l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris. A més, el document recorda que, davant trastorns crònics per als quals no hi ha tractament curatiu, no és infreqüent que des de l’àmbit pseudocientífic es difonguin tractaments sense cap base científica pel que fa a l’eficàcia i la seguretat aprofitant actes presencials o internet.

Pel que fa als metges, el document recorda que tenen l’obligació d’oferir als pacients amb TEA i a les famílies un abordatge basat en el rigor científic. A més, prestar tota la protecció possible davant ofertes terapèutiques sense evidència i que poden suposar un engany o una estafa moral i econòmica, tal com estableix el Codi de Deontologia.

El document també destaca la necessitat que els professionals de la salut (en especial els pediatres) i els professionals de l’educació (especialment a les etapes d’infantil i primària) es capacitin per detectar signes precoços dels TEA, que sovint poden ser molt subtils. D’aquesta manera podran oferir, com més aviat millor, programes psicoeducatius que han demostrat la seva eficàcia.

 

Llegiu el document íntegre del CCMC clicant aquí (arxiu PDF)