• El grup, impulsat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, neix com a espai de col·laboració amb professionals de diferents disciplines que, tot i no ser estrictament sanitàries, cada cop tenen més presència en l’àmbit de la salut.
  • La doctora en física Clara Prats presideix la comissió gestora del GIPS, que promourà el treball conjunt entre professionals sanitaris i altres perfils per la millora de la salut de les persones.

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) acollirà, el pròxim 16 de juny a les 18.00 hores, la presentació* del Grup Interdisciplinari de Professionals vinculats amb la Salut (GIPS). Aquest projecte està impulsat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i vol esdevenir un espai de participació i col·laboració dels metges i metgesses amb professionals de diverses disciplines que, no essent estrictament mèdiques o assistencials sanitàries, tenen cada dia més presència en el diagnòstic, terapèutica i prevenció de malalties.

El programa de l’acte de presentació del GIPS inclou les intervencions de diferents professionals que explicaran els principals objectius i línies de treball que seguirà el grup. Entre els participants, es comptarà amb la presència de Clara Prats, presidenta de la comissió gestora del GIPS, física i doctora en física aplicada i simulació en ciències per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); i de Jaume Padrós, president del CoMB i del CCMC.

En l’àmbit sanitari, els equips són cada cop més interdisciplinaris i, a més dels tradicionals perfils professionals (medicina, infermeria, farmàcia, etc.), se n’hi incorporen d’altres, com ara enginyers biomèdics, bioinformàtics, biofísics, titulats en biomedicina o en ciències ambientals, etc. Professionals que sovint treballen als centres sanitaris o centres de recerca de Catalunya, col·laborant en l’assistència i la investigació i desenvolupant procediments, productes o solucions en diferents àmbits relacionats amb la salut.

En aquest context, i seguint els principis propis dels col·legis de metges i del CCMC, com són vetllar per la bona pràctica de la medicina i pel dret de les persones a la protecció de la salut, el Consell ha considerat oportuna la creació del GIPS, per tal d’afavorir i promoure el treball conjunt amb tots els professionals implicats en la millora de la salut de les persones.

El GIPS començarà treballant en quatre àrees estratègiques: bona praxi, emprenedoria, formació i relacions institucionals. El grup està obert a la participació de tots aquells professionals, les tasques i funcions dels quals estiguin relacionades de forma directa o indirecta amb la salut de les persones i que vulguin formar-ne part.

*L’acte de presentació del GIPS tindrà format presencial exclusivament.