– Finalitza el 15 de març –

El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) alerta els MIR que el termini per a sol·licitar l’Ordre de Concessió per a l’expedició del Títol d’Especialista en Ciències de la Salut conclou el 15 de març.

El Ministeri de Ciència s’ha posat en contacte amb el CGCOM al detectar que encara falten molts metges especialistes que han finalitzat la seva formació MIR al maig de 2019 i que encara no han sol·licitat l’Ordre de Concessió per a l’expedició del títol d’especialista en Ciències de la Salut.

Des 2014 l’ordre de concessió del títol d’especialista es realitza de manera telemàtica i cal sol·licitar-ho per internet i és obligació del resident sol·licitar el seu títol d’especialista quan finalitzi el MIR.

El termini per sol·licitar l’Ordre de Concessió acaba el 15 de març de 2020 per als metges especialistes que ha finalitzat la seva formació en 2019. Una vegada que els residents han finalitzat la formació i en l’avaluació final han obtingut la qualificació positiva és necessari obtenir, en primer lloc, l’Ordre de concessió del títol d’especialista en Ciències de la Salut.

La iniciació de l’tràmit de l’emissió de l’Ordre de concessió es produirà una vegada que les Comissions de Docència hagin comunicat a l’Ministeri de Sanitat les avaluacions finals per a la seva inscripció en el Registre Nacional d’Especialistes en Formació i aquest Ministeri, al seu torn, l’hagi notificat al Ministeri de Ciència.

La Vocalia de Metges Joves i Promoció d’Ocupació de Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) ha preparat un document amb els passos a seguir per a l’obtenció d’Ordre de concessió i Títol d’Especialista en Ciències de la Salut, que va presentar la representant nacional, la Dra. Alícia Còrdova, en el Ple de l’CGCOM.

La sol·licitud es pot realitzar en el següent enllaç:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/ciencias-salud/especialistas-salud-via-residencia-alumnado.html

És molt important que l’estat de la sol·licitud quedi “confirmada”. A partir d’aquest moment la sol·licitud passa a ser revisada i en un període de temps rebrà un correu electrònic on es podrà descarregar l’ordre de concessió.

A continuació trobareu un PDF explicatiu amb els passos a seguir per sol·licitar l’Ordre de concessió del Títol d’Especialista en Ciències de la Salut: 

PDF explicatiu