La corporació reitera la seva sol·licitud perquè la Professió Mèdica sigui declarada Professió de Risc

El CGCOM celebra el decret aprovat avui al Consell de Ministres que estableix la categoria de malaltia professional a aquells professionals sanitaris que s’encomanin de COVID-19, una reivindicació que arriba després de deu mesos de treball de tota la professió mèdica.

El CGCOM reitera la importància d’aquesta mesura, donat el gran nombre de sanitaris contagiats a casa nostra, 118.000 fins a la data, amb 107 metges morts en l’exercici de la seva professió.

Aquest canvi permetrà que els facultatius puguin accedir a les mateixes prestacions a les quals accedeixen altres col·lectius professionals als quals se’ls reconeix la malaltia professional amb l’objectiu de donar cobertura laboral durant tota la vida de treballador, independentment de quan pugui contraure seqüeles o complicacions derivades de la Covid-19, ja que estarà protegit per la Seguretat Social.

Aquesta norma es contemplarà des de la declaració de la pandèmia internacional per l’Organització Mundial de la Salut i fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Aquesta mesura suposa que la consideració de malaltia professional comparteixi amb l’accident la quantia de la prestació econòmica, la responsabilitat de la mútua en la seva assistència sanitària i el recàrrec de prestacions per falta de mesures de seguretat i higiene, establertes en l’article 164 de la Llei General de la Seguretat Social.

“Totes les prestacions econòmiques que tinguin la causa en accident de treball o malaltia professional s’han d’augmentar, segons la gravetat de la falta, d’un 30 a un 50 per cent, quan la infecció es produeixi per causa d’equips de treball deficients o activitats en centres o llocs de treball que no tinguin els mitjans de protecció reglamentaris, o en males condicions, o quan no s’hagin observat les mesures generals o particulars de seguretat i salut en el treball, o les d’adequació personal a cada treball, tenint en compte les seves característiques i de l’edat, sexe i altres condicions de l’treballador “, explica Ricardo de Lorenzo, director de l’Assessoria Jurídica del CGCOM.

Deu mesos de treball liderant la sol·licitud des del Fòrum de la Professió Mèdica

Al maig de 2020 i davant la situació crítica que vivien els metges al nostre país el CGCOM va sol·licitar davant el Ministeri de Treball i Economia Social, així com al Ministeri de Sanitat, el reconeixement per als professionals de la Medicina la qualificació de “malaltia professional “per a tots aquells que haguessin patit contagi per COVID19, a l’objecte que rebin una major protecció en les seves prestacions de tot tipus, no assenyalades fins aquest moment per a les malalties que no siguin professionals. Així mateix, aquesta petició va comptar des del primer moment amb la participació de tots els integrants del Fòrum de la Professió Mèdica.

Aquesta petició, recolzada per un informe dels serveis jurídics del CGCOM, va ser avalada per l’Assemblea General de el Consell General de Col·legis Oficials de Metges d’Espanya, en la reunió duta a terme l’1 de maig, paral·lela a la sol·licitud d’entre altres institucions per l’Organització Mundial de la Salut, sobre la necessitat que els professionals sanitaris contagiats hagin de tenir dret a beneficis per lesions laborals com a malaltia professional, incloent compensació, rehabilitació i serveis sanitaris.

La sol·licitud cursada sol·licitava expressament el desenvolupament de les mesures legals necessàries perquè la infecció de coronavirus (COVID19) i totes les seves seqüeles en els professionals sanitaris tant del Sistema Nacional de Salut com de la Sanitat Privada, que requereixin baixa laboral, defunció o qualsevol altre perjudici derivat de l’atenció sanitària a la crisi de l’coronavirus Covid-19, siguin reconegudes com a malaltia professional amb caràcter general.

El CGCOM, considera que aquesta sol·licitud constitueix un acte de justícia, no només per als professionals morts sinó també per a tots aquells contagiats en aquesta pandèmia. En aquest sentit també pretén desjudicialitzar i en definitiva evitar a través d’aquesta reivindicació que els metges es vegin obligats a recórrer als tribunals de justícia per aconseguir el canvi de contingència i el recàrrec de prestacions, no tenint pèrdua econòmica per supressió de complements salarials i guàrdies, reconeixement que també és necessari per als casos en què s’ha produït la mort de el metge, per tal de reconèixer les prestacions corresponents als familiars supervivents, ja que, amb el suport normatiu actual, perquè la mort d’una persona per “coronavirus” pugui derivar en una pensió de viduïtat originada per una contingència professional serà necessari provar que la malaltia ha estat contreta a la feina.

Consens i suport internacional

La 71ª Assemblea General de l’Associació Mèdica Mundial (AMM), celebrada a Còrdova de manera telemàtica el passat mes d’octubre, va aprovar una resolució urgent proposada pel CGCOM per la qual demandava als governs de tot el món “reconèixer que la infecció per SARS COV-2 fos considerada com una malaltia professional “i que la professió mèdica fos declarada” professió en risc “, alhora que sol·licitava que l’atenció als professionals de la salut sigui una prioritat.

Dins de l’àmbit llatinoamericà, la Confederació d’Entitats Mèdiques Llatí-iberoamericanes (CONFEMEL) a través de la III Declaració sobre la COVID-19 aprovada l’any passat, exigia a les autoritats el reconeixement dels riscos de la professió mèdica i, si escau , la “declaració de professió de risc dels metges”, tenint en compte “la sinistralitat en el sector, la penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball.

De la mateixa manera, la Unió Europea de Metges Especialistes (UEMS) que representa a més 1,6 milions de metges a tot Europa ha manifestat el seu suport al fet que la professió mèdica sigui considerada professió de risc per l’evident exposició com evidencien el nombre d’infectats i morts i el reconeixement de l’contagi per coronavirus a Europa.

Següent pas: Professió de Risc

Després d’aquesta necessària mesura aprovada pel Govern, la corporació que representa a tots els metges d’Espanya considera que cal continuar augmentat la protecció als facultatius a través de la declaració de professió de risc per a la professió mèdica al nostre país, una mesura que l’organització ve reclamant des del passat mes de maig.

El Consell de Metges ha sol·licitat la inclusió de la SARS-CoV-2 com a patogen humà del grup de risc 4 a tots els efectes, que són aquells que poden causar una malaltia greu en humans i suposen un seriós perill per als treballadors per existir moltes possibilitats que es propagui i davant la inexistència de tractaments eficaços.

Per això, des de la corporació s’incideix en el fet que aquesta malaltia, procedent de la dedicació laboral, s’insereix en un exercici de risc continuat. És molt elevat el nombre total i percentual de treballadors sanitaris contagiats per COVID-19 en el si de l’assistència prestada a pacients portadors d’aquesta patologia, així com el de sanitaris morts per aquesta causa.

El nivell de risc de contagi per COVID-19 hi ha per a tots els treballadors sanitaris en la seva funció assistencial, en els seus diferents graus, des d’un nivell baix (laboratoris) fins al nivell crític (UCI), però a la banda de la certesa sobre l’existència dels graus de risc es troba la de l’existència mateixa de el risc i la seva connexió amb l’exercici laboral.

Per tot això, i en memòria dels companys que ja no hi són, de tots aquells que pateixen i han patit les conseqüències d’aquesta malaltia i d’aquells que es troben en primera línia, el CGCOM demanda a la secretària d’Estat de la Seguretat Social i Pensions que es reconegui a la professió mèdica com a professió de risc.