• El RDL ens situa fora de la normativa europea, i especialment de les Recomanacions relatives a la Directiva 2005/36/CE sobre lliure circulació de professionals sanitaris i l’harmonització mínima de la formació en relació amb les mesures d’emergència contra la COVID-19 (2020/C 156/01).

 

El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) denunciarà davant la Comissió Europea el Reial Decret Llei aprovat sobre mesures urgents en matèria de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

La corporació mèdica considera que el text aprovat per l’executiu espanyol vulnera les orientacions sobre la lliure circulació dels professionals sanitaris i l’harmonització mínima de la formació en relació amb les mesures d’emergència contra la COVID-19, segons les recomanacions relatives a la directiva 2005/36/CE.

Aquesta directiva estableix normes sobre el reconeixement transfronterer de les qualificacions professionals. En el cas de determinades professions sectorials, com els metges, la Directiva també estableix requisits mínims de formació a nivell de la UE.

En aquest text també es fa referència a diferents punts que deuen ser els que guiïn als Estats membres a l’hora d’estudiar mesures per abordar l’escassetat immediata de personal o mesures per formar futurs professionals sanitaris.

Pel que fa a el reconeixement dels professionals sanitaris amb qualificacions pendents de països no pertanyents a la UE/Associació Europea de Lliure Comerç, aquest es concedeix de conformitat amb els procediments dels Estats membres. En el cas de les professions sanitàries en què els requisits mínims de formació estan harmonitzats a escala de la UE, inclosos metges i infermers responsables de cures generals, s’han de respectar els requisits mínims de formació de la UE. Si els professionals tenen una qualificació d’un país no pertanyent a la UE, en una de les professions que no compleix amb els requisits harmonitzats, l’Estat membre que tingui intenció de reconèixer aquest diploma ha d’aplicar mesures compensatòries. Aquests professionals poden ser autoritzats a treballar en l’assistència sanitària, però sense ser tractats com a membre d’una professió per a la qual no compleixen les normes de qualificació establertes en la directiva.

En aquest text també es fa referència a diferents punts que deuen ser els que guiïn als Estats membres a l’hora d’estudiar mesures per abordar l’escassetat immediata de personal o mesures per formar futurs professionals sanitaris.

En aquest sentit els Estats membres podran donar feina a professionals sanitaris amb diplomes de tercers països, bé garantint que les seves qualificacions professionals compleixin els requisits mínims de formació a nivell de la UE o bé concedint-los un estatut diferent a el de membre d’una de les professions per a les que els requisits mínims de formació estan harmonitzats a la UE.

Per tot això el CGCOM es reitera en el rebuig a aquest Reial decret llei al considerar que és un greu error la concessió, fins i tot temporalment, de les competències dels metges especialistes als metges que no han obtingut la seva titulació, en nom de la qualitat de l’assistència i de la seguretat dels pacients, i ens situa fora de la normativa europea, i especialment de les Recomanacions relatives a la Directiva 2005/36/CE sobre lliure circulació de professionals sanitaris i l’harmonització mínima de la formació en relació amb les mesures d’emergència contra la Covid-19 (2020/C 156/01).

Des del passat mes de setembre, el CGCOM i la seva Assemblea General, ha manifestat la seva total oposició a aquest text que suposa un atac al nostre sistema de formació especialitzada i que no ha tingut en compte la veu dels representants dels professionals de el sector mèdic, els quals en tot moment han estès la mà a buscar propostes conjuntes que solucionin els problemes a què han de fer front els facultatius, així com per garantir la millor assistència i seguretat clínica dels pacients i reitera la necessitat que les administracions comptin.

Comunicat CGCOM
Comunicat Assemblea General CGCOM