L’únic criteri de prioritat deu ser la funció i el risc de el personal i no la seva vinculació laboral

L’Estratègia de vacunació enfront de la Covid-19, impulsada pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, no estableix distinció entre els sanitaris que exerceixen en la sanitat pública o en la sanitat privada pel que fa a la priorització en l’ordre de vacunació, sinó que prioritza només distingint entre personal sanitari de primera línia i altre personal sanitari i sociosanitari.

Per tant, si la norma nacional acordada per tots no discrimina, l’aplicació de la mateixa, per part de les comunitats autònomes, no ha de fer-ho, havent d’aplicar la vacuna de la COVID-19 als sanitaris en funció del seu risc, independentment de que treballin en sanitat pública o privada, de forma simultània.

La realitat, a dia d’avui, és que en general -encara que hi ha excepcions- les Conselleries de Salut de les comunitats autònomes estan prioritzant la vacunació dels sanitaris públics enfront dels d’exercici privat, quedant alguns sanitaris de primera línia en la sanitat privada sense vacunar mentre que a la pública es vacuna a sanitaris de menor risc, el que ha portat a alguns Col·legis de Metges a sol·licitar que s’apliqui el tracte igualitari que concedeix la norma. Aquestes sol·licituds en alguns casos han hagut de cursar a través de via judicial les resolucions han fallat a favor posant de manifest l’existència de tracte discriminatori.

No cal posar de manifest que els metges de la sanitat privada corren els mateixos riscos de contagi davant de la COVID19 que els de la sanitat pública si realitzen la mateixa activitat, i que també, en cas de infectar-se, poden ser un focus de transmissió per als seus pacients, personal col·laborador i familiars. Molts centres privats a més estan atenent pacients de la sanitat pública davant la saturació d’aquesta com a conseqüència de la pandèmia. Per tant, el benefici d’aquesta prevenció repercuteix en la societat independentment de la relació laboral dels sanitaris.

Des de la Vocalia de Metges d’exercici privat del CGCOM veiem amb preocupació que l’aplicació de la vacunació als metges i altre personal sanitari de la sanitat privada no s’estigui duent a terme de forma simultània i paral·lela als de la sanitat pública i exigim a les administracions sanitàries que compleixin amb el seu deure i s’arbitren els procediments de vacunació perquè l’únic criteri de prioritat sigui la funció i el risc de el personal i no la seva vinculació laboral.

 

Font: Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos